CÁC DÒNG XE

PAX Bikes

Xe đạp đôi

Mua Ngay
PAX Bikes

Xe xích lô

Mua Ngay
PAX Bikes

Xe đạp 4 bánh

Mua Ngay
PAX Bikes

Xe đạp

Mua Ngay
- 11% Xe Dap Doi Pax 1s

Xe đạp đôi PAX-1S

4.750.000  4.250.000 
- 11% Xe Dap Doi Pax 1r

Xe đạp đôi PAX-1R

4.750.000  4.250.000 
- 11% Xe Dap Doi Pax 1b

Xe đạp đôi PAX-1B

4.750.000  4.250.000 
- 11% Rxe Dap Doi Pax 1p

Xe đạp đôi PAX-1P

4.750.000  4.250.000 
- 10% Xe Dap Doi Pax 2s

Xe đạp đôi PAX-2S

4.850.000  4.350.000 
- 10% Xe Dap Doi Pax 2r

Xe đạp đôi PAX-2R

4.850.000  4.350.000 
- 10% Xe Dap Doi Pax 2b

Xe đạp đôi PAX-2B

4.850.000  4.350.000 
- 10% Xe Dap Doi Pax 2p

Xe đạp đôi PAX-2P

4.850.000  4.350.000 
- 8% Xe Dap 4 Banh Pax 4 2

Xe đạp 4 bánh PAX-4

6.000.000  5.500.000 
- 6% Xe Dap 4 Banh Pax 5

Xe đạp 4 bánh PAX-5

8.500.000  8.000.000 

0902 706 586