\

CÁC DÒNG XE

PAX Bikes

Xe đạp đôi PAX 1

Mua Ngay
PAX Bikes

Xe đạp đôi PAX 1 Sport

Mua Ngay
PAX Bikes

Xe đạp đôi PAX 2-Sport

Mua Ngay
PAX Bikes

Xe đạp đôi PAX 3

Mua Ngay
- 4% Xe Dap Doi Pax 1s

Xe đạp đôi PAX-1S

5.450.000  5.250.000 
- 4% Xe Dap Doi Pax 1r

Xe đạp đôi PAX-1R

5.450.000  5.250.000 
- 4% Xe Dap Doi Pax 1b

Xe đạp đôi PAX-1B

5.450.000  5.250.000 
- 4% xe-dap-doi

Xe đạp đôi PAX-1P

5.450.000  5.250.000 
- 4% Xe Dap Doi Pax 2s

Xe đạp đôi PAX-2S

5.650.000  5.450.000 
- 4% Xe Dap Doi Pax 2r

Xe đạp đôi PAX-2R

5.650.000  5.450.000 
- 4% Xe Dap Doi Pax 2b

Xe đạp đôi PAX-2B

5.650.000  5.450.000 
- 4% Xe Dap Doi Pax 2p

Xe đạp đôi PAX-2P

5.650.000  5.450.000 
- 6% Xe Dap 4 Banh Do

Xe đạp đôi 4 bánh PAX 5

8.500.000  8.000.000 
- 8% Xe Dap Doi 4 Banh

Xe đạp đôi 4 bánh PAX

6.000.000  5.500.000 
- 6% Xe Dap 4 Banh Pax 5

Xe đạp 4 bánh PAX-5

8.500.000  8.000.000 
- 8% Xe Dap 4 Banh Pax 4 2

Xe đạp 4 bánh PAX-4

6.000.000  5.500.000